Det finns ingenting som påverkar, berör och förändrar som en bra historia. Är berättelsen dessutom trovärdig kan den skapa enorm rörelse, bygga höga berg och ta människor mycket längre än siffror och statistik. En bra berättelse skapar bättre team. Låt mig ge ett exempel.

Att leda ett företag kräver ofta att ledare sitter i loket på ett tåg. Varje dag är en kamp om att alla ska dra åt samma håll. Färden är sällan problemfri och spåren är inte alltid raka. Då och då kommer en mörk tunnel och i värsta fall en skarp kurva precis efter mörkret. Passagerare i dom främre vagnarna upplever dessutom allt mycket tidigare än resten.

Hur kan ledare se till att alla på tåget har samma vision av resan oavsett var dom är placerade?

Alla företag har en bra historia att berätta. Det finns succéer, misstag, hjältar, nederlag, glada stunder, visioner och mycket mer.Dom historierna blir ett kraftfullt komplement till det som kan vara lite svårare att kommunicera. Man kan säga att historierna befolkar varumärket.

Storytelling innebär att organisationen anser att de sanna berättelserna kan användas för att stärka organisationen, underlätta rätt rekrytering och addera värden till varor och tjänster. Storytelling är också ett sätt att visa emotionella värden och visa organisationens värderingar. Resultatet kan användas för att få medarbetare, aktieägare, kunder och omvärld att få bättre förståelse för företaget.

Eller rättare sagt, få alla i tåget att förstå vart dom är på väg.


Bildgalleri


Axplock Corporate Storytelling

Volvo, Ericsson, Electrolux, Iggesund, Securitas, Wallenius Wilhelmsen, Wistrands Advokatbyrå med flera.