Vad är en moderator?
I den svenska ordlistan står det; ”…mötesledare, samtalsledare, person som underlättar och bidrar till att skapa tydlighet, delaktighet och positiv process under möten och konferenser.

— Först i mina uppdrag som moderator kan jag se hur vårt samhälle egentligen fungerar och mår på nära håll. Så många företag och organisationer, stat och kommun som jag lärt känna under åren har gett mig en mer komplett bild av landet jag lever och verkar i. Det blir liksom ett ständigt matande av lärdomar, idéer, innovationer som jag alltid tar med mig till nästa uppdrag. Det finns inget uppdrag som liknar det förra och man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag.

Vad är ett lyckat budskap?
— Personligen tror jag att nyckeln till ett väl mottaget budskap handlar om hur man gör publiken delaktig i det som händer på scenen. Det finns liksom inga alternativ – toppbetyg i publikens värdering är alltid målet. Funkar det inte hos dom så har inget funkat.


Bildgalleri


Axplock moderatoruppdrag

Tema Stadsutveckling, hållbarhet, infrastruktur:

Stockholm Stad, Göteborg Stad, Malmö Stad, Helsingborgs stad, Skanska, NCC, Sveriges Byggindustrier; Hyresgästföreningen, SKL, Ramböll, Jernhusen, Vägverket, Grontmij, BravidaFastighetsföretag, Boverket, SWECO, Transportgruppenetc

Välfärdsfrågor:

SKL, Lärarförbundet, Äldreförvaltningen/Stockholm Stad samt flera kommuner

Tema industri och forskning:

Vinnova, IVA, Volvo AB, Skogsindustrierna, Astra Zeneca, Energigas, Svensk Vindenergi, ABB, EON, LKAB med många fler

Finans, bank och försäkring:

Finansinspektionen, Bankföreningen, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Max Mattisen, Länsförsäkringar, IKANO, Nordnet mfl

Organisationer och myndigheter:

Skatteverket, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Rikspolisstyrelsen, Tillväxtverket, KFO, LRF, ALMI, Unionen, Regeringskansliet, Livsmedelsverket mfl

Företag:

COOP, ICA; DLF, Electrolux. PROACT, Securitas, Scandic; Wistrand advokatbyrå, Winge Advokatbyrå, SSAB, Sandvik, Absolut Vodka, Bonnier, MTG, Kinnevik